Bridgend Craft Collective Logo
Yn 2019 gwelwyd dwy ganolfan newydd yn agor

Yn 2019 gwelwyd dwy ganolfan newydd yn agor. O ganlyniad i waith caled Maria Bennett, y Cydlynydd Cymunedol Lleol ar gyfer Cwm Ogwr, merched Lewistown a’r criw yn Nhŷ TRA yn Nheras Pentre Beili, mae grŵp crefftau yn awr yn cyfarfod yn Nhŷ TRA ar brynhawn dydd Mercher rhwng 1 a 3 o’r gloch.

Yr wythnos ddiwethaf gwelwyd y sesiwn grefftau prynhawn gyntaf yn cael ei chynnal i breswylwyr yng Nghartref Gofal Ychwanegol Llys Ton ym Mryn Cynffig. Ymunodd nifer o’r preswylwyr i wneud cardiau a gwnïo, i wneud matiau diod allan o ddarnau o ddefnydd a chaeadau poteli cwrw.

At hynny, bydd grŵp crefftau newydd yn cychwyn yn fuan yng Nghanolfan Gymunedol Clwb Bechgyn a Merched Nant-y-moel, sydd newydd gael ei hadnewyddu.

Pe baech yn hoffi mynychu un o’n canolfannau crefftau, neu pe baech yn hoffi gwirfoddoli i groesawu pobl a/neu wneud te a choffi neu hyd yn oed helpu gyda rhai o’r sesiynau crefftau, cysylltwch, os gwelwch yn dda.

Alison 07951 106449 alison@eclipsegiftwrapping.co.uk
Claire 07999 802076 claire@eclipsegiftwrapping.co.uk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram