Bridgend Craft Collective Logo

Craft member

Ms Sue Jones - The Sand Sea and Me

Category: Crefftau Cymysg, Gwaith Gwnïo, Gwrthrychau Naturiol, Peintio

Ar ôl mwynhau gwaith crefft drwy amrywiol gyfryngau dros y blynyddoedd penderfynais sefydlu fy musnes o bethau wedi eu gwneud â llaw, "Y Tywod, y Môr a Minnau" ym mis Tachwedd 2018.

Bu gennyf berthynas agos â’r arfordir a chefn gwlad erioed ac mae fy ngwaith yn adlewyrchu hyn. Mae gen i balet cyfyngedig o liwiau arfordirol yn fy neunyddiau ac mae fy lluniau cyfryngau cymysg yn cynnwys eitemau yr wyf wedi dod o hyd iddynt wrth chwilota ar y traeth neu wrth gerdded yn y wlad o gwmpas.

Ers cychwyn fy musnes rwyf wedi cyfarfod â chymaint o grefftwyr a chwsmeriaid dymunol mewn cyfarfodydd grŵp ac mewn ffeiriau crefftau ac rwyf yn edych ymlaen at gyfarfod â llawer mwy.

Rwyf yn croesawu gwaith comisiwn a gellir gwneud llawer o’m cynnyrch yn bersonol.

  • Email: suej2010@sky.com
  • Website:
  • Facebook: https://www.facebook.com/thesandseaandme
  • Craft member

    linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram