Bridgend Craft Collective Logo

Craft member

Michele Capes - Dottie Pugottie

Category: Gwaith Ffelt, Gwaith Gwnïo, Gwau a chrosio

Rwyf yn gweithio mewn amrywiaeth o decstilau, gan ddefnyddio ffabrigau newydd a rhai wedi eu huwchgylchu i greu amrywiaeth o eitemau, gan gynnwys: clustogau, dillad plant, staesys Fictoraidd, blancedi, stop drws, penellau llyfrau, bagiau llaw, baneri, gwasgodau.... Byddaf hefyd yn derbyn comisiynau.

Cynigir gweithdai preswyl a gweithdai undydd ym Mwthyn Tŷ Afan Clyd, yng Nghwm Afan hardd.

  • Email: capes.michele@yahoo.co.uk
  • Website:
  • Facebook:
  • Craft member

    linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram