Bridgend Craft Collective Logo

Craft member

Maria Lalić

Category: Other

Rwyf yn gweithio ar hyn o bryd gydag aelodau o Gydweithfa Grefftau Pen-y-bont ar Ogwr fel Mentor Creadigol. Os nad ydych chi’n siŵr beth mae Mentor Creadigol yn ei wneud, yna gadewch i mi egluro: rwyf yn eistedd i lawr gyda phobl sydd â naill ai gormod o syniadau neu ddim digon ac yn eu cynorthwyo wrth iddyn nhw ffurfio cynllun i symud eu gweithgareddau creadigol ymlaen. Byddaf yn rhannu fy mhrofiadau o lawenydd, rhwystredigaeth, heriau a boddhad o fod yn grefftwraig hunangyflogedig i gynorthwyo pobl sydd wedi dewis yr un llwybr. Rwyf yn mwynhau grymuso a galluogi pobl i oresgyn rhwystrau a chyflawni eu potensial. Dros y blynyddoedd, rwyf wedi dilyn cyrsiau hyfforddi mewn Cwnsela a Seicoleg Iechyd, mae gen i Dystysgrif Addysg Uwch mewn Tecstilau Creadigol ac rwyf wedi dysgu siarad Cymraeg. Mae gen i raddau BAdd a BA (Anrh), a derbyniais MA mewn Crefft Gyfoes o Goleg y Celfyddydau Henffordd yn 2018. Gyda’i gilydd, mae’r cymwysterau hyn yn golygu fy mod i’n gallu ymgymryd â swydd cynorthwyydd medrus pan fydd ar bobl eisiau canolbwyntio eu meddyliau ar y ffordd yr hoffent i’w gwaith crefft dyfu.

Mae gen i bractis llawrydd fel Awdur, Arlunydd Tecstilau a Mentor Creadigol. Ar hyn o bryd, rwyf yn datblygu prosiect a elwir Y Llwybrau Di-goll (The Unlost Paths) sy’n troi o gwmpas dehongli’r tirlun drwy farddoniaeth a brodwaith. Rwyf hefyd yn mentora awduron creadigol ac ymarferwyr y tu allan i Gydweithfa Grefftau Pen-y-bont ar Ogwr. Rwyf yn ysgrifennu blog misol y gellir ei ddarllen ar fy ngwefan yn www.marialalic.co.uk ac rwyf yn postio’n rheolaidd ar twitter @marialalic .

  • Email: marialalic@gmail.com
  • Website: http://www.marialalic.co.uk
  • Facebook:
  • Craft member

    linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram