Bridgend Craft Collective Logo

Craft member

Lara Fuller

Category: Peintio

Fy hoff beth ydy barddoniaeth, darlunio/peintio a’r ddelwedd achlysurol wedi ei chreu â llaw. Rwyf yn byw yng Nghymru ers blynyddoedd lawer a Chymru yn aml sydd wedi bod yn ysbrydoliaeth y tu ôl i’m gwaith ac mae byw yng Nghwm Garw hardd wedi rhoi cefndir gwladaidd, dymunol i mi. Fy hoff gyfrwng yw inc gan fy mod yn mwynhau peintio mewn ffordd anffurfiol, gan adael i’r inc redeg a gwneud patrymau diddorol sy’n tanio’r dychymyg. I gyd-fynd â’m gwaith arlunio mae’r farddoniaeth yr wyf yn ei chreu yn procio’r meddwl. Yn ddiweddar llwyddais i arddangos fy ngwaith yn lleol yn Neuadd y Gweithwyr, yn seilio delweddau ar drawiadau brws enwog Basho ac argraffiadau diddorol eraill. Oherwydd bod arnaf eisiau rhannu fy niddordeb gydag eraill bûm yn hwyluso dosbarthiadau barddoniaeth lleol, oedd yn boblogaidd.

Os oes arnoch eisiau gweld mwy o fy ngwaith neu gael rhagor o wybodaeth, peidiwch ag oedi rhag cysylltu â mi ar churchwrite@gmail.com

  • Email: churchwrite@gmail.com
  • Website:
  • Facebook: https://www.facebook.com/churchwrite/
  • Craft member

    linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram