Bridgend Craft Collective Logo

Craft member

Hannah Goodchild

Category: Gwrthrychau Naturiol

Mae ‘Wood'n it be nice...’ yn siop ar-lein adnabyddus, sy’n hybu cynnyrch o ansawdd da ac eto fforddiadwy ar gyfer tai a gerddi o gwmpas y byd. Busnes sydd â phwyslais ar ansawdd gyda chrefftwyr medrus yn cynhyrchu nwyddau yn yr hen ffordd, wedi ei drwytho mewn traddodiad.

Busnes teuluol gyda threftadaeth Gymreig gref yn masnachu ers dros 130 o flynyddoedd ac yn awr yn ei 4edd cenhedlaeth, yn arwain y cwmni i oes newydd a chyffrous e-fasnach. Mae ein holl nwyddau wedi eu creu o goed o Brydain a gweddill Ewrop.

Tîm bychan brwdfrydig, ymroddedig yn gweithio’n galed ac yn cynnwys Modryb a Nith.

Craft member

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram