Bridgend Craft Collective Logo

Aelodau Cydweithfa Grefftau Pen-y-bont ar Ogwr

Dewiswch Aelod yn ôl Math o Grefft

Dog's Window Brewery

Small batch brewer of hand made craft beer, ale and lager. Based in Bridgend we concentrate on quali...

Category: Other

Natalie Cox - Literally Made

Handmade gifts for booklovers and writers - items inspired by and made from books, as well as other...

Category: Crefftau Cymysg, Other

Pam Gladdish

Hello my name is Pam I am a potter, I make slab work, which is rolled out clay, cut into shapes and...

Category: Crochenwaith a Serameg

Michele Capes - Dottie Pugottie

Rwyf yn gweithio mewn amrywiaeth o decstilau, gan ddefnyddio ffabrigau newydd a rhai wedi eu huwchgy...

Category: Gwaith Ffelt, Gwaith Gwnïo, Gwau a chrosio

Ann Eynon

Rwyf yn peintio lluniau gwreiddiol gan ddefnyddio Gouache, sy’n fath o ddyfrlliw. Mae’r lluniau ar g...

Category: Peintio

Sarah Webb

Mae gen i fusnes o'r enw Creadigaethau Crefftus Sarah. Rwyf yn creu bagiau ac anrhegion pwrpasol wed...

Category: Crefftau Cymysg, Gwau a chrosio, Peintio

Pam Gladdish

Helo, Pam ydy f’enw i. Crochenydd ydw i, yn gwneud gwaith slab, sef clai wedi ei rolio allan, ei dor...

Category: Crochenwaith a Serameg

Hannah Goodchild

Mae ‘Wood'n it be nice...’ yn siop ar-lein adnabyddus, sy’n hybu cynnyrch o ansawdd da ac eto ffordd...

Category: Gwrthrychau Naturiol

Rush Organics

Bariau siampŵ, bariau cyflyrydd, sebonau a phethau hanfodol wedi eu gwneud â llaw. Pob dim wedi ei w...

Category: Gwrthrychau Naturiol

Jane Martin Beever

Ydych chi wedi teimlo’n angerddol ynglŷn â’ch Creadigedd? Mae creadigedd o lawer math wedi chwarae r...

Category: Crefftau Cymysg, Gwaith Ffelt

Ms Sue Jones - The Sand Sea and Me

Ar ôl mwynhau gwaith crefft drwy amrywiol gyfryngau dros y blynyddoedd penderfynais sefydlu fy musne...

Category: Crefftau Cymysg, Gwaith Gwnïo, Gwrthrychau Naturiol, Peintio

Lara Fuller

Fy hoff beth ydy barddoniaeth, darlunio/peintio a’r ddelwedd achlysurol wedi ei chreu â llaw. Rwyf y...

Category: Peintio

Maria Lalić

Rwyf yn gweithio ar hyn o bryd gydag aelodau o Gydweithfa Grefftau Pen-y-bont ar Ogwr fel Mentor Cre...

Category: Other

Sarah Webb

Mae gen i fusnes o’r enw Creadigaethau Crefft Sarah (Sarah’s Crafty Creations). Rwyf yn creu bagiau...

Category: Crefftau Cymysg, Gwau a chrosio, Peintio
Aelodau Cydweithfa Grefftau Pen-y-bont ar Ogwr
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram