Croeso i Gydweithfa Grefftau Pen-y-bont ar Ogwr

Bridgend Craft Collective Logo

Croeso i Gydweithfa Grefftau Pen-y-bont ar Ogwr

Y Newyddion Diweddaraf

Mwy o Newyddion Yma

Ein Digwyddiadau Nesaf

No new events found
Mwy o Ddigwyddiadau Yma...

Grŵp o ganolfannau crefftau ac unigolion yw Cydweithfa Grefftau Pen-y-bont ar Ogwr, sy’n creu cynnyrch crefft o safon, yn gweithio gyda’i gilydd a rhannu syniadau.

EIN GWELEDIGAETH - Cydweithfa Grefftau Pen-y-bont ar Ogwr – rhwydwaith o ganolfannau crefftau, yn cysylltu grwpiau crefftau presennol, crefftwyr profiadol, crefftwyr unig a chrefftwyr newydd. Bydd Cydweithfa Grefftau Pen-y-bont ar Ogwr yn creu cyfleoedd i wirfoddoli, cymdeithasu, uwchsgilio, cynhyrchu incwm a chyflogaeth drwy ddatblygu arloesedd a rhagoriaeth mewn crefft drwy ardaloedd gwledig Sir Pen-y-bont ar Ogwr
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram